Oświadczenie Zarządu DWS.

OŚWIADCZENIE

   W dniu 31 października 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia Dąbrowska Wspólnota Samorządowa podjął uchwałę o poparciu decyzji Prezesa DWS Pana Edwarda Bobera, a tym samym, opowiedzeniu się za koalicją ponad podziałami, reprezentowaną przez Pana Roberta Warwasa – kandydata na prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza w II turze wyborów, będącego jedynym gwarantem oczekiwanych przez Dąbrowską Wspólnotę Samorządową zmian w sposobie zarządzania miastem.
Jednocześnie Zarząd oświadcza, że szanując autonomiczne prawo wyborcze Członków Stowarzyszenia Dąbrowska Wspólnota Samorządowa, pozostawia kwestię wyboru: kandydata na prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza / nie skorzystania z prawa wyboru, indywidualnej rozwadze każdego z Członków DWS.

 Z poważaniem
Zarząd DWS

OŚWIADCZENIE 724x1024 - Oświadczenie Zarządu DWS.