Projekt „ŚWIADOME DZIECKO”.

Projekt „ŚWIADOME DZIECKO” dla dzieci w wieku 8-10 lat zorganizowany przez Stowarzyszenie Dąbrowska Wspólnota Samorządowa, dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Projekt ma na celu upowszechnienie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Planujemy, że zastosowane przez nas, w procesie nauczania metody, umożliwią stopniowe kształtowanie umiejętności dzieci w zakresie samodzielnego dokonywania operacji umysłowych, opartych przede wszystkim na konkretnych sytuacjach i ich wyobrażeniach. Zamierzamy odwoływać się do doświadczeń dziecka nabywanych w rodzinie, szkole i innych środowiskach, a także tych, zaobserwowanych przez dzieci, za pośrednictwem mediów.

Planowane zagadnienia do omówienia:

  • higiena osobista;
  • korzystanie z urządzeń multimedialnych, słuchawek – „szkoła pleców” – bezpieczne postawa przy korzystaniu z komputera, tabletu, smartfonu;
  • toksykologia – domowa apteczka, środki czystości, używki, dopalacze;
  • żywienie;
  • świadomość proekologiczna, smogu, segregacji śmieci, nadprodukcyjności produktów;
  • plac zabaw i sport – sposoby ochrony bezpośredniej (np. kask, ochraniacze na kolana);
  • zasady bezpieczeństwa w trakcie wykonywania prac domowych – porządkowanie terenu wokół domu (koszenie trawnika, przycinanie gałązek drzew i krzewów), prace w domu (wiercenie otworów w ścianie, wbijanie gwoździ, obsługa kuchenki gazowej, rozgrzanego piekarnika, żelazka);
  • dlaczego prąd elektryczny może być niebezpieczny?
  • czy w domu powinna znajdować się gaśnica?
  • pierwsza pomoc i reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

Projekt zakończy spotkanie wskazanych uczestników, które odbędzie się w jednej z dąbrowskich szkół. Spośród uczestników konkursu, wyłonieni zostaną finaliści konkursu. Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe, a zaproszeni i zdeklarowani goście będą mogli obejrzeć pokaz jazdy rajdowej, jednocześnie poznać zasady bezpiecznego korzystania z samochodu osobowego, autokaru, środków komunikacji masowej. Otrzymają słodki poczęstunek. Dla 40 najbardziej aktywnych uczestników projektu oraz autorów najlepszych prac konkursowych, przeprowadzone zostaną przez dwójkę artystów plastyków – wolontariuszy DWS, warsztaty z mozaiki szklanej, podczas których powstaną tematyczne obrazy szklane w formacie 30×20 cm. Dzieci podczas własnej pracy, będą mogły mieć fizyczny kontakt ze szkłem i klejem, a jednocześnie bezpośrednie doświadczenie w zapewnieniu ochrony osobistej.

Więcej na Facebook