Zarząd DWS

Edward Bober
Prezes DWS

 

 

Irena Nowakowska
Wice Prezes DWS

 

 

Iwona Skowron
Wice Prezes DWS

 

 

Aneta Stęplewska
Wice Prezes DWS

 

 

Przemysław Krzemiński
Sekretarz DWS

 

Iwona Kościelny
Skarbnik DWS

 

 

Klaudia Kocel
Członek Zarządu DWS